Categories
Nyheter

Adventsträdgård

Advent är tiden då naturen tystnar, jorden andas in (på norrahalvkotet) och även vi borde bli stilla inombords i vår förväntan. Våra hem och affärslivet visar motstsen. Julruschen och förväntningarna bäddar för besvikelser. Den som kan inrymma inre tystnad och stillhet i sitt liv, känner frid och blir stark.

 

Traditionen att låta barnen högtidligt vandra i en ”advensspiral” av granris under stilla sång och musik, som inledning till adventstiden, vill hjälpa dem att uppleva stillheten och därigenom bli redo för att motta julens fridsbudskap. Denna tradition vårdas på alla Waldorfförskolor, Waldorfskolor och läkepedagogiska institutioner världen över.

 

Spiralen är en uråldrig symbol, som återfinns i konst, mysterietraditioner och t.ex. på fornnordiska stenar på Gotland. I de grekiska Asklepios(läkekonst-)mysterierna var spiralen byggd i sten och de sjuka fördes in ackompanjerade av musik. De kände denna väg som en inre rening som gav dem nya krafter att tillfriskna. Vi är nog inte lika sensibla och påverkbara i vår tid, som nödgar oss att utveckla ”tjockare hud” och har tör hända svårt att förstå hur sådant kunde bota.

 Adventsträdgården vill hjälpa barnet att i framtiden inte behålla ”sitt” ljus för sig själv, utan modigt kunna sätta ut det i världen som en nytänd social kraft!

 

”Så lys då lilla ljus för oss

Likt stjärnehimlens klara bloss…”

By christhild

Född i Lappland, Jokkmokk.
Skolgång Järna och Stockholm.
Utbildad Tal- och dramapedagog, Waldorfpedagog.
Trebarnsmor. Levt i England, Tyskland, Frankrike och Schweiz förutom i mitt hemland Sverige.