Verksamheten

Genom leken väcker vi ditt barns upptäckarlust och utvecklar på så vis motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning. Leken stimulerar även barnets inlevelse och fantasi.

Barnen får utvecklas i sin egen takt och delas in i tre barngrupper:

Gullvivan 1-3 år
Vitsippan 3-4 år
Blåsippan 4-6 år

Förskolan har plats för 24 barn.

Förskolan följer ert barnomsorgsbehov inom kommunens ramtider 06.00 – 19.00.

Trygga barn lär bäst. Det tillgodoser vi genom att ha en kontinuerlig personalstyrka med så få “ansiktsbyten” som möjligt. 

Verksamheten bedrivs med waldorfpedagogik, Lpfö 2018, skollagen och FN´s Barnkonvention.

För oss är det viktigt att barn ska få vara barn, bearbeta intryck och skapa egna erfarenheter. Vi vill stimulera barnen och uppmuntra deras initativförmåga.

Amanda waldorfförskola arbetar för en fördomsfri, öppen och lyhörd omgivning med engagerade pedagoger värda att härma. 

Vi har leksaker i naturmaterial, små barngrupper, god och näringsriktig ekologisk, hemlagad mat av egen kock och hög personaltäthet. Barnen får vara delaktiga i matlagningen.
Vi följer årstiderna i våra samlingar, sagor, veckoaktiviteter och årshögtider.

För att kunna ha den personaltäthet som förskolan önskar ha ber vi föräldrarna som har möjlighet att hjälpa till sällanstädning, någon gång per termin.

Vi ser gärna att man även engagerar sig i föreningen för en demokratisk förskola.