Verksamheten

Barnen får utvecklas i sin egen takt och byter från småbarnsgruppen, Gullvivan (1-3 år) till storbarnsgrupperna, Vitsippan (3-4 år) och Blåsippan (4-5-6 år), när de är mogna för det. Förskolan har plats till 24 barn.
Förskolan följer föräldrarnas barnomsorgsbehov inom kommunens ramtider 06.00 – 19.00. För barnens viktiga anknytning försöker vi att ha så få “ansiktsbyten” som möjligt. Trygga barn lär bäst.

Verksamheten bedrivs med waldorfpedagogik men givetvis följer vi även Lpfö 2018, skollagen och FN´s Barnkonvention. Det är angeläget att barn ska få vara barn, bearbeta intryck och skapa egna erfarenheter genom rikliga tillfällen till fri lek. Att bli en autonom person med egen drivkraft till utveckling och lärande kräver en fördomsfri, öppen och lyhörd omgivning som inte hela tiden matar barnen fulla med vuxnas klokskap och gör så att de bara anpassar sig. Pedagogerna  eftersträvar att vara engagerade, aktiva förebilder, värda att efterhärmas, närvarande och lyhörda. Att stimulera barn utan att kväva deras initiativförmåga.

Vi har leksaker i naturmaterial, små barngrupper, god och näringsriktig ekologisk, hemlagad mat av egen kock och hög personaltäthet. Barnen får vara delaktiga i köket.
Vi följer årsloppet i samlingar, sagor,  veckoaktiviteter och årshögtider. 

Veckorytmen:
Måndag: Utflykt
Tisdag: Baka och barneurytmi
Onsdag: Måla vått-i-vått
Torsdag: Musik
Fredag: Pyssel/ modellera mm.

Föräldrainsatsen i verksamheten är viktig men frivillig. I dagsläget består den av en gemensam arbetsdag/termin, veckostädning vid två tillfällen/termin och föräldramöten en gång termin. En föreningsstämma om året har vi och för den som vill finns förstås stora möjligheter att bidra med mer.