Verksamheten

Amanda Waldorfförskola erbjuder förskola för barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten är uppdelad i fyra grupper, Tussilago och Gullvivan för små barn och Vitsippan och Blåsippan för stora barn. Barnen får utvecklas i sin egen takt och byter från småbarnsgruppen till storbarnsgruppen när de mognat för det, ofta i treårsåldern. Förskolan har plats till 24 barn i olika åldrar.

Verksamheten bedrivs med Waldorfpedagogik. I förskoleåldern kan man i stora drag  beskriva det som att den fria leken står i fokus. Barn ska få vara barn. Annat som prioriteras är leksaker i naturmaterial, små barngrupper, god och näringsriktig egentillverkad mat och hög personaltäthet.

Föräldrainsatsen i verksamheten är viktig men frivillig. I dagsläget består den av en gemensam arbetsdag, veckostädning vid två tillfällen och föräldramöten en gång per termin. En föreningsstämma om året har vi och för den som vill finns förstås stora möjligheter att bidra med mer.

Förskolan följer föräldrarnas barnomsorgsbehov inom kommunens ramtider 06.00 – 19.00. För barnens viktiga anknytning försöker vi att ha så få “ansiktsbyten” som möjligt. Trygga barn lär bäst.