Verksamheten

Amanda Waldorfförskola erbjuder förskola för barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten är uppdelad i fyra grupper, Tussilago och Gullvivan för små barn och Vitsippan och Blåsippan för stora barn. Barnen får utvecklas i sin egen takt och byter från småbarnsgruppen till storbarnsgruppen när de mognat för det, ofta i treårsåldern. Förskolan är full när vi har 24 barn i olika åldrar.

Verksamheten bedrivs med Waldorfpedagogik. I förskoleåldern kan man i stora drag  beskriva det som att den fria leken står i fokus. Barn ska få vara barn. Annat som prioriteras är leksaker i naturmaterial, små barngrupper, god och näringsriktig egentillverkad mat och hög personaltäthet.

Föräldrainsatsen i verksamheten är viktig men begränsad. I dagsläget består den av en gemensam arbetsdag, städning vid ett par tillfällen per termin, en föreningsstämma och föräldramöten en gång per termin. För den som vill finns förstås stora möjligheter att bidra med mer.

Förskolan följer föräldrarnas barnomsorgsbehov inom kommunens ramtider 06.00 – 19.00.

Vi försöker se till så att barnen tas om hand av samma personal hela dagen, från morgonen till det att barnet går hem.
(Gäller vid omsorgsbehov
mellan klockan 08:30 och 14:00).