Personal

Förskolechef

Monica Snöman
Förskolechef och utbildad förskolepedagog

Kontaktuppgifter: epost. monica@viljans.se  Tel. 076-301 94 31

Personal

Katarina Carlsson barnskötare

Karin Sjöberg barnskötare och kock

Christina Lindborg förskolepedagog

Johanna Gratte förskolepedagog

Anna Haddad Barnskötare

Madelene Ågren Barnskötare

Matilda Viberg Kock