Vitsippan 3-4 år och Blåsippan 4-6 år

Leken stimulerar barnets inlevelse och fantasi. Därför varvar vi fri lek med pedagogledd aktivitet under dagen. Genom att blanda barn i olika åldrar stimulerar de varandra till utvecklande och spännande lekar.

Samlingarna sker gemensamt men barnen äter, vilar och gör en del  veckoaktiviteter med sin åldersgrupp. Detta gör det möjligt att anpassa innehållet till barnens olika behov.

Barnet känner igen sig och finner trygghet i upprepningar. Dagsrytmen, veckorytmen och årsrytmen är upprepningar att känna igen sig i och vinna glädje ur.

Veckorytmen för de äldre barnen:
Måndagar:  utflykt
Tisdagar: bakning och eurytmi
Onsdag: måla
Torsdag: musik
Fredagar: pyssel efter årstid