Stiftelsen

Stiftelsen Viljans Waldorfförskolor är en allmännyttig stiftelse för barnens bästa.

2. § Stiftelsens ändamål är att starta och stödja förskoleverksamhet i Kalmar län, som utgår från waldorfpedagogikens grundsyn på barnets utveckling under de sju första levnadsåren. Till detta ändamål har stiftelsen som uppgift att insamla medel. Den vill värna den waldorfpedagogiska kvalitén och stödja förskolorna med fortbildning. Den får ge stöd till vetenskaplig forskning som kan främja förskolebarnets utveckling.

Först ut med att få hjälp är Amanda Waldorfförskola i Smedby utanför Kalmar. Länk till Amandas hemsida hittar du här.

Har du frågor kring stiftelsens verksamhet, eller kanske vill bidra till stiftelsens insamling för barnens bästa, kan du kontakta stiftelsen genom dess ordförande Elmar elmar.eberhardt@googlemail.com eller kassör Christhild christhild@viljans.se (mob. 073 714 16 61).