Kontaktpersoner

Stiftelsestyrelsens ledamöter:

Ordförande: Christhild Allenbach-Larasse, e-post: christhild@viljans.se, tel. arbete 0480 – 47 93 22 (mob. 073 714 16 61)

Sekreterare: Jan Carlsson

Kassör: Ingrid Thour

Ledamot: Mona-Cajsa Larsson

Ledamot: Monique Berendsen

Suppleant: Lilith Lindgren

Suppleant: Ulrica Notting

Suppleant: Franziska Rex 

Webbansvarig

Jag är förälder på förskolan Amanda sedan 2011 och har barn på förskolan. Jag har hand om webbsidans tekniska utformning.

Daniel Toll +46 70 6395586

daniel.toll@viljans.se