Kontaktpersoner

Stiftelsestyrelsens ledamöter:

Ordförande: Elmar Eberhardt, e-post: elmar.eberhardt@googlemail.com ,  mob. 073 822 65 44

Viceordförande: Ulrica Notting

Sekreterare: Marianne Delmar

Kassör: Christhild Allenbach-Larasse

Ledamot: John Green

Suppleant: Ute Holtzknecht

Webbansvarig

Jag är förälder på förskolan Amanda sedan 2011 och har barn på förskolan. Jag har hand om webbsidans tekniska utformning.

Daniel Toll +46 70 6395586

daniel.toll@viljans.se