Nyheter från föreningsstämman

Det låter förstås måttligt spännande, och den som vill ha fullständig rapport får gärna kontakta mig eller nån av de andra som var där. Några spännande nyheter från vår första föreningsstämma och påföljande styrelsemöte:

Vi har nu kommit igenom ett stadie med mycket pappersexercis och arbete med att komma igång och kan börja arbeta mer framåtsyftande:

En grupp av föräldrar har tagit på sig att arbeta mer med att fundera på hur vi “marknadsför” oss. Ska bli spännande att se vad de kommer med för förslag i framtiden. Hemsida? Utseende mot vägen? Utåtriktade aktiviteter?…

På samma vis har en annan grupp föräldrar tagit på sig att arbeta med prioriteringar i fastighetsskötseln.

Vi diskuterade oss fram till att det bästa sättet att på kort sikt förstärka personalsituationen nu när barngruppen vuxit är att anlita Sofia att hjälpa till med köket. Hon har nu anslutit och som bonus får vi låna hennes lilla solstråle Alice medan hon arbetar.

I styrelsen sitter numera, förutom jag själv, Isa, Ulrica Notting, Mona-Cajsa och Marianne Delmar. Välkomna till oss med frågor och synpunkter!

Daniel C